Bio

Het ‘concept’ achter een kunstwerk zoals in foto- en videokunst heeft mijn grootste interesse. Dat probeer ik steeds meer toe te passen. Sinds mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in fotografie en video. Mijn eerste fototoestel was een Lubitel 2 (rollfilm 120, 60×60 mm) aangeschaft medio 1975.

Sonic Heartbeat
‘Sonic Heartbeat’ is een project wat gaat over objecten door mensen gebouwd, beschouwd vanuit een artificiële akoestische benadering. Objecten door mensen gebouwd, kunnen geluid maken of geluid voortbrengen, veroorzaakt door interactie met fysische of menselijke factoren, zoals wind, water, vuur, beweging, elektriciteit of bijvoorbeeld door verkeer. Vanuit een artificieel opzicht zou je kunnen zeggen dat ze leven, dat ze geluid maken en een ‘hart’ hebben.
In ‘Sonic Heartbeat’ benader ik diverse objecten door middel van video- en geluidsopnames (soundscapes). Het geluid is in een enkel geval opgenomen met behulp van een akoestische microfoon, maar meestal met behulp van een contactmicrofoon. Met een contactmicrofoon worden mechanische bewegingen (trillingen) omgezet in geluid. Het geluid wat je hoort is niet het normale geluid wat je hoort als je er vlakbij staat, maar het geluid van binnenuit, het Hart van het object!

Quantum Randomness
Dit fotoproject gaat over objecten die ik toevallig en willekeurig ergens aantref, de enige relatie tussen de foto’s is dat het ‘iets’ bevat wat door mensen is gecreëerd. In de fysica is een quantum de kleinste, ondeelbare hoeveelheid van een grootheid die bij een interactie betrokken kan zijn. Hoeveelheden van de grootheid komen alleen voor in veelvouden van een kwantum. Men zegt dat de grootheid gekwantiseerd is. Quantum onbepaaldheid wordt vaak begrepen als informatie (of gebrek daaraan) waarvan we het bestaan ​​afleiden, voorkomend in individuele kwantumsystemen, voorafgaand aan de meting. Quantum-willekeur is de statistische manifestatie van die onbepaaldheid, te zien aan de resultaten van vele malen herhaalde experimenten. De relatie tussen kwantum onbepaaldheid en willekeur is echter subtiel en kan als verschillend worden beschouwd.

Cross-fading places
Dit is een speurtocht naar persoonlijke plaatsen in Zwolle in het verleden die verdwenen zijn. In de video worden d.m.v. zeer lange transities, de ‘oude’ locaties vervangen door de situatie anno 2017.

Watching
‘Watching’ gaat over objecten die ogenschijnlijk lijken te kijken.

Onder water
Op verschillende locaties onderwater gefilmd. Het geluid wat je hoort in ‘Onderwater #1’, is niet zozeer het geluid onder water, maar het geluid van de waterstroom met luchtbellen, wat de camera behuizing raakt.
Filmed underwater at various locations. The sound you hear in ‘Underwater # 1’ is not so much the sound under water, but the sound of the water flow with air bubbles, which touches the camera housing.