Wat zijn soundscapes, hieronder een uitleg:

Soundscape is gevormd naar analogie met ‘landschap‘ (in het Engels landscape).

Als zodanig duidt het op de akoestische omgeving van de mens, bestaande uit geluiden van de natuurkrachten, de dieren en de mens. Dit is het domein van de ‘akoestische ecologie’.

Naast deze aangetroffen soundscape is er ook de auditieve ruimte die door de mens doelbewust wordt gecreëerd: denken we aan de geluiden van klokken of sirenes boven een stad, een soort van primitieve auditieve architectuur.

Ten slotte is er het imaginaire soundscape, dat de spreiding en verplaatsing van dingen en wezens oproept. In de filmzalen is dergelijk soundscape verbonden met het beeld, maar er zijn ook puur auditieve soundscapes (Bill Fontana, vele elektronische muziek met luidsprekers in alle hoeken van de ruimte). [Bron: wikipedia]

Hieronder enkele soundscapes door mij gemaakt:

Terschelling, Oerol 2016:

Nachtegaal:


Silent Forest Opname gemaakt op de veluwe 2006. A recording in a forest in the Netherlands, this is a sample of “the silentness in the forest in the year 2006”. You can hear some background noise like a highway,a plane flying by and a dog barking. Walking in forest A stereo recording in a forest in the Netherlands. A girl is walking around the microphone.