Crossfading Places
a project by Wijnand Bredewold 2019
Music by Jesús Lastra Time is time

Crossfading Places
The buildings from my personal past have disappeared …
They have given way to new buildings …
They are crossfaded …
In the environment I grew up in, buildings have disappeared over time, they have lost their functions and have been replaced by new buildings with sometimes new functions. For me personally, even the entire neighborhood in which I grew up, Holtenbroek 1 in Zwolle, has completely disappeared. From the important places of my childhood, such as the house where I was born, the schools I attended, the swimming pool, etc., I have found old photos. I photographed the places again. In this video, the original buildings are slowly replaced (crossfaded) by these new buildings. The applied music is a dronescape, which gives the time change an extra dimension.


Crossfading Places
De gebouwen uit mijn persoonlijke verleden zijn verdwenen …
Ze hebben plaatsgemaakt voor nieuwe gebouwen …
Ze zijn crossfaded …
In de omgeving waarin ik ben opgegroeid, zijn gebouwen in de loop van de tijd verdwenen, ze hebben hun functies verloren en zijn vervangen door nieuwe gebouwen met soms nieuwe functies. Voor mij persoonlijk geldt dat zelfs de hele buurt waarin ik ben opgegroeid, Holtenbroek 1 in Zwolle, volledig verdwenen is. Van de belangrijke plekken van mijn jeugd, zoals het huis waar ik ben geboren, de scholen waar ik op zat, het zwembad enz., heb ik oude foto’s gevonden. De plekken heb ik opnieuw gefotografeerd. In dit beeldverhaal worden de oorspronkelijke gebouwen langzaam vervangen (crossfaded) door deze nieuwe gebouwen. De toegepaste muziek is een dronescape, welke de tijdsverandering een extra dimensie geeft.

 

 

Expo: De Stad Verbeeldt 2021
Titel: Crossfading Places
Fotograaf: Wijnand Bredewold, Zwolle


Vakjury:

Een filmisch beeld van fotobeelden, oud en nieuw, die op verrassende wijze in elkaar overvloeien. Er is nauwkeurig gewerkt met oude historische beelden als basis voor actuele fotobeelden uit de wijk Holtenbroek. De serie is een uitstekend voorbeeld van gedigitaliseerd visueel erfgoed dat op creatieve wijze wordt ingezet om een actueel thema te onderzoeken en vorm te geven, namelijk ‘De wijk in transitie’. Daarmee heeft de serie een dramatische ondertoon: ‘oude’ gebouwen en huizenblokken, die plaatsmaken voor moderne, soms herkenbaar en esthetisch verrijkend, soms onbegrijpelijk door de architectonische truttigheid. Een serie die de verandering van de woonwijk Holtenbroek voortreffelijk weergeeft en die is doortrokken van een lichte maar blijvende melancholie. Een serie die toch ook de jonge kijker zal aanspreken. Nota bene: de serie is niet kleenex-proof.

Expo: The City Imagines 2021
Title: Crossfading Places
Photographer: Wijnand Bredewold, Zwolle

 

Expert jury:

A cinematic image of photo images, old and new, that blend together in a surprising way. There is accurate worked with old historical images as a basis for current ones photo images from the Holtenbroek district. The series is an excellent example of digitized visual heritage used in creative method is used to investigate a current theme and namely ‘The neighborhood in transition’. With that, the series has a dramatic undertone: ‘old’ buildings and housing blocks, giving way to modern ones; sometimes recognizable and aesthetically enriching, sometimes incomprehensible by the architectural silliness. A series that makes the change of the Holtenbroek residential area excellently and that is permeated with a slight but lasting melancholy. A
series that will also appeal to the young viewer.
Please note: the series is not Kleenex-proof.

Foto 01 Holtenbroek Beethovenlaan 1978 [HCO/Malherbe, M.]
Foto 01b Holtenbroek Beethovenlaan 2018 [Bredewold, W.]
Foto 02 Holtenbroek Händellaan 2002 [Cyclomedia]
Foto 02a Holtenbroek Händellaan 2018 [Bredewold, W.]
Foto 03 Holtenbroek Obrechtstraat jaren 60 [HCO]
Foto 03a Holtenbroek Obrechtstraat 2019 [Bredewold, W.]
Foto 4 Holtenbroek Bachlaan 1982 [HCO]
Foto 4a Holtenbroek Bachlaan 2018 [Bredewold, W.]
Foto 05 Holtenbroek Mozartlaan 1982 [HCO]
Foto 05a Holtenbroek Mozartlaan 2018 [Bredewold, W.]
Foto 06 Blaoweg MTS 2002 [Cyclomedia]
Foto 06a Blaoweg MTS 2018 [Bredewold, W.]
Foto 07 Turfmarkt Stilobad jaren 60 [HCO]
Foto 07a Turfmarkt Stilobad 2018 [Bredewold, W.]
Foto 08 Eemlaan Aa-bad 1982 [HCO]
Foto 08a Eemlaan Aa-bad 2019 [Bredewold, W.]
Foto 09 Luchtfoto holtenbroek 1966 [HCO]
Foto 09a Luchtfoto holtenbroek 2016 [Wunderink, S.]