Wijnand Bredewold               ︎

Open Stal 2024Wakker

Ben je wakker? Of slaap je en droom je dat je wakker bent. De filosoof Plato wist het niet en dacht dat onze wereld alleen maar de schaduw was van de echte wereld. Descartes wist het niet, wist alleen maar zeker dat hij kon denken. En sinds we computers hebben zijn er mensen die zeker weten dat onze zichtbare wereld een 3d-computersimulatie is.

Wakker is een geluidswerk van zes minuten van Wijnand Bredewold en Peter Veen. Wie weet geeft het antwoord op deze vragen. Of maakt het de verwarring alleen maar groter?

Open Stal 2024
53ste editie
Van 27 juli tot en met 25 augustus 2024 vindt voor de 53ste keer Kunstroute Open Stal plaats. Het thema is 'Droomland'.

‘Wakker’ is te zien deze zomer samen met 50 kunstenaars verwelkomen, die hun werk presenteren op een 20-tal locaties, zoals in de stal van een boerderij, de kerk, in galeries, garages, tuinen, in het bos en in de voormalige veevoederfabriek CAV.

Openingstijden 2024
Dagelijks, van 27 juli tot en met 25 augustus 2024 is Kunstroute Open Stal te bezoeken, van 13.00 tot 18.00 uur.

Wake up
Are you awake? Or are you sleeping and dreaming that you are awake. The philosopher Plato did not know and thought that our world was only the shadow of the real world. Descartes didn't know, only knew for sure that he could think. And since we have computers, there are people who are certain that our visible world is a 3D computer simulation.

Wakker is a six-minute sound work by Wijnand Bredewold and Peter Veen. Who knows, who knows the answers to these questions. Or does it just add to the confusion?

Open Stal 2024
53rd edition
Kunstroute Open Stal will take place for the 53rd time from July 27 to August 25, 2024. The theme is 'Dreamland'.

'Wakker' can be seen this summer together with 50 artists, who present their work at about 20 locations, such as in the stables of a farm, the church, in galleries, garages, gardens, in the forest and in the former CAV feed factory.

Opening hours 2024
Kunstroute Open Stal can be visited every day, from July 27 to August 25, 2024, from 1:00 PM to 6:00 PM.