BIO


EN
Wijnand Bredewold (1961) is what he calls a multimedia artist, he works from a strong concept, such as the origin of the universe, nature and themes related to our living environment. He also regularly makes music (IDM style). For his work he goes out with cameras and sound recorders. In his latest project 'Silence' he went in search of the quietest place in the Netherlands. Does real silence still exist?
His recent work 'Crossfading places' is about lost personal places that have been replaced by new buildings with new functions. This work was on display during the IJsselbiennale 2021 from 18 June. See also this press release: https://www.destadverbeeldt.nl/duplicateexposition.
The 'Border' project is a long-term project, in which he tries to capture the atmosphere on land borders that nowadays no longer seem to have a function.

NL
Wijnand Bredewold (1961) is wat hij zelf noemt een multimedia artist, hij maakt werk vanuit een sterk concept, zoals het ontstaan van het heelal, de natuur en thema’s die te maken hebben met onze leefomgeving. Daarnaast maakt hij ook regelmatig muziek (IDM-style). Voor zijn werk gaat hij op pad met camera’s en geluidrecorders. In zijn laatste project ‘Silence’ is hij op zoek gegaan naar de stilste plek van Nederland. Bestaat er nog echte stilte?
Zijn recente werk ‘Crossfading places’ gaat over verdwenen persoonlijke plekken die zijn vervangen door nieuwe gebouwen met nieuwe functies. Dit werk was te zien tijdens de IJsselbiënnale 2021 vanaf 18 juni. Zie ook dit persbericht: https://www.destadverbeeldt.nl/dubbelexpositie.
Het project ‘Border’ is een langlopend project, daarin probeert hij d.m.v. foto, film en audio de sfeer vast te leggen op de landgrenzen die tegenwoordig geen functie meer hebben te lijken.

Mark