Past objects – empty memories


under construction

Former Objects - Empty Memories
This work is a sonic virtual 'recording' of old times, recorded in May 2022 in an old farm in the northeast of the Netherlands. Only the silence seems to contain something from the past.
Perhaps the farm has a memory and reflects the events of activities in ancient times if you listen to it long enough.

The sound of this farm was generated by a sound doubling method: first a 5-minute recording is made, then replayed and re-recorded. This process has been repeated up to 4 times. As more layers are created, a kind of drone is slowly built up with a wide spectrum of tones. This drone seems to be built from the memories of the past.
During the recording, no sound was projected to begin with: the farm seems to be waiting for what might come out of the silence.
Voormalige objecten - lege herinneringen
Dit werk is een sonische virtuele 'vastlegging' van oude tijden, opgenomen in mei 2022 in een oude boerderij in het noordoosten van Nederland. Alleen de stilte lijkt iets van het verleden te bevatten.
Misschien heeft de boerderij een geheugen en geeft hij de gebeurtenissen van activiteiten in oude tijden weer als je er lang genoeg naar luistert.

Het geluid van deze boerderij werd gegenereerd door een geluidsverdubbelingsmethode: eerst wordt een opname van 5 minuten gemaakt vervolgens opnieuw afgespeeld en opnieuw opgenomen. Dit proces is tot 4 keer herhaald. Naarmate er meer lagen ontstaan, ontstaat langzaam een soort drone opgebouwd met een breed spectrum aan tonen. Deze drone lijkt opgebouwd uit de herinneringen uit het verleden. 
Tijdens de opname werd er om te beginnen geen geluid geprojecteerd: de boerderij lijkt te wachten op wat er uit de stilte zou kunnen komen.

Mark